TẦM NHÌN - SỰ MỆNH - MỤC TIÊU

1. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng có chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực.

Khoa được mở rộng chuyên ngành đào tạo và có khả năng liên thông, liên kết với các trường đại học – viện đào tạo trong nước và khu vực.

2. Sứ mệnh

Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục đại học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc Điều dưỡng, đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp Điều dưỡng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

3. Mục tiêu

Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một khoa định hướng ứng dụng và thực hành. Khoa Điều dưỡng hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục ĐH đại chúng, tạo lập môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi SV, trang bị cho người học năng lực tự học, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để họ phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm ngay khi tốt nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng lĩnh vực chăm sóc nói riêng và ngành y tế nói chung góp phần phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên hội nhập khu vực và toàn cầu.

4. Giá trị cốt lõi

  • Kiến thức – Kỹ năng (kiến thức chuyên ngành; kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và tự học)
  • Chuẩn đạo đức Điều dưỡng (đạo đức hành nghề Điều dưỡng)
  • Năng động (trong học tập, nghiên cứu; và làm việc)
  • Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh)
  • Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc tế)
  • triết lý đào tạo: Học để hiểu biết – Học để trưởng thành – Học để tương tác với người khác – Học để làm việc.
  • Khẩu hiệu (Slogan): Tận tâm, giỏi chuyên môn, giàu y đức.