QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Du lịch và Việt Nam học được thành lập theo quyết định Số 127/QĐ-NTT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký ngày 26/3/2013. Những ngày đầu mới thành lập, Khoa có 4 chuyên ngành đào tạo cho bậc Trung cấp và Cao đẳng: Việt Nam học (đào tạo theo hướng lữ hành), Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành.

Đến năm 2014, Khoa chính thức đào tạo ngành Quản trị khách sạn bậc đại học theo quyết định số 2642/QĐ-BGDĐT ký ngày 25/07/2014. Năm 2015, Khoa tiếp tục đào tạo 02 ngành là Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống và ngành Việt Nam học theo quyết định số 4226/QĐ-BGDĐT ký ngày 03/10/2014.

Năm 2019, Khoa đào tạo ngành Du lịch theo quyết định số 189/QĐ-ĐT ký ngày 5/7/2019, Quan hệ công chúng theo quyết định số 187/QĐ-ĐT ký ngày 5/7/2019, Tâm lý theo quyết định số 188/QĐ-ĐT ký ngày 5/7/2019. Đặc biệt sau khi đánh giá thành công CTĐT QTKS, Khoa Du lịch và Việt Nam học đào tạo hệ thạc sĩ Du lịch theo quyết định số 536/QĐ-ĐT ký ngày 15/11/2019.

Sau 7 năm hình thành và phát triển, ngoài hình thức đào tạo bậc đại học, thạc sĩ Khoa còn đào tạo từ xa và các lớp nghiệp vụ ngắn hạn như đầu bếp, pha chế và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch…

Sứ mạng của khoa Du lịch

Nhận thức được sứ mệnh cao cả đó, Khoa Du lịch và Việt Nam học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết sẽ làm hết mình để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tất cả giảng viên và các nhà khoa học sẽ được làm việc trong môi trường thân thiện với cơ sở vật chất ngày càng khang trang hiện đại, cơ chế làm việc mở và ở đó mọi thành viên đều được tôn trọng. Khoa Du lịch và Việt Nam học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ là nơi nuôi dưỡng sự say mê, khuyến khích tính năng động và sự sáng tạo, thúc đẩy sự hợp tác, khích lệ người học phát triển tiềm năng cao nhất của mình.

Khoa Du lịch và Việt Nam học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là địa chỉ thích hợp cho những ai có nhu cầu học vươn lên theo hướng thực hành ứng dụng. Chương trình đào tạo của tất cả các ngành đều được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo tính khoa học (tính cơ bản, tính hiện đại), đáp ứng yêu cầu xã hội, đảm bảo tính liên thông.

Mục tiêu của khoa Du lịch

Xây dựng Khoa Du lịch và Việt Nam học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch và Nhà Hàng, Khách sạn, Việt Nam học đất nước là khát vọng cháy bỏng của toàn thể CBNV, giảng viên trong Khoa. Vì vậy, Khoa Du lịch và Việt Nam học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp cùng các nhà nghiên cứu, trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

bài hát truyền thống

Bài hát truyền thống của Khoa Du lịch Việt Nam học

logo

Logo của Khoa Du lịch Việt Nam học